Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Đang cập nhật 17/03/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở huyện Đắk Song, năm học 2022 - 2023
02 16/03/2023 Công văn, Tham gia Hội thảo trực tuyến: Ra mắt sản phẩm SMART tại Việt Nam & giới thiệu giải pháp xây dựng phòng học thông minh trên nền tảng SMART - Canada
135 13/03/2023 Công văn, Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy các môn học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
204-DHSP 28/02/2023 Kế hoạch, 204-DHSP- Phối hợp bồi dưỡng tích hợp các môn học.
0 28/02/2023 Công văn, CỬ CB- GV LÀM CÔNG TÁC COI THI CHỌN HS GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên