Tham gia Hội thảo trực tuyến: Ra mắt sản phẩm SMART tại Việt Nam & giới thiệu giải pháp xây dựng phòng học thông minh trên nền tảng SMART – Canada

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 02
Ngày ban hành 16/03/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Tham gia Hội thảo trực tuyến: Ra mắt sản phẩm SMART tại Việt Nam & giới thiệu giải pháp xây dựng phòng học thông minh trên nền tảng SMART - Canada
Xem văn bản Xem Online
Tải về