THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC THI “HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 17/3/2023, Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh cấp trường năm học 2022-2023” với mục đích tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có khả năng hùng biện Tiếng Anh tốt, tham gia Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh.

  

Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Ngoài nước Anh, Mỹ thì có đến trên 60 quốc gia chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức hoặc xếp vào danh sách ngôn ngữ mẹ đẻ thứ 2. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sự phát triển đất nước, nhất là những đổi mới của giáo dục nước nhà, cùng với đó là niềm đam mê, sở thích của học sinh, nhu cầu của phụ huynh và học sinh đối với bộ môn Tiếng Anh, nhiều sân chơi dành cho bộ môn Tiếng Anh là cơ hội cho các bạn cọ xát, học hỏi, hoàn thiện hơn khả năng Tiếng Anh.
 
 ỚP 8D thi hùng biện Tiếng Anh
 

 
Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sự phát triển đất nước, nhất là những đổi mới của giáo dục nước nhà, cùng với đó là niềm đam mê, sở thích của học sinh, nhu cầu của phụ huynh và học sinh đối với bộ môn Tiếng Anh, nhiều sân chơi dành cho bộ môn Tiếng Anh là cơ hội cho các bạn cọ xát, học hỏi, hoàn thiện hơn khả năng Tiếng Anh.